Systém iCLT

Ten pravý systém pro stavbu pasivních domů

Systém iCLTSystém iCLT

iCLT je masivní dřevěný panel určený pro nosnou konstrukci stěn bytových a občanských staveb. Panely jsou tvořeny třemi nebo pěti vrstvami vzájemně kolmých hoblovaných tloušťkově egalizovaných prken tloušťky 27 mm a vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Horní a dolní okraje panelů jsou opatřeny páskami, které chrání panel před povětrnostními vlivy.

iCLT – vybrané konstrukční varianty

Název iCLTPoužitíPoznámka
iCLT 81Vnitřní stěnyZákladní panel. Možno použít i na obvodové stěny bez požadavku na vzduchotěsnost (sklady)
iCLT 81 FObvodové stěnyPanel s integrovanou papírovou membránou*
iCLT 81 SVnitřní stěnyPanel s vyšší statickou únosností
iCLT 81 BVnitřní stěnyPanel s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou**
iCLT 81 BFObvodové stěnyPanel s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou** a s integrovanou papírovou membránou*
iCLT 81 BFS
Panel s vyšší statickou únosností,s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou**a s integrovanou papírovou membránou*
iCLT 108 BVnitřní stěnyČtyřvrstvý panel s biodeskou**
iCLT 135Vnitřní stěnyZákladní panel. Možno použít i na obvodové stěny bez požadavku na vzduchotěsnost (sklady)
iCLT 135 FObvodové stěnyPanel s integrovanou papírovou membránou*
iCLT 135 BVnitřní stěnyPanel s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou**
iCLT 135 BF
Panel s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou** a s integrovanou papírovou membránou*
* Standardně dodávaná šíře membrány o min. Sd = 4,45 m. Membrána je integrovaná pod první vrstvou prken od exteriéru.
** Biodeska – pohledový dřevěný lepený panel

Výrobní linka

iCLT se vyrábí unikátní patentovanou technologií bez použití lepidel a s nízkými nároky na spotřebu energie při výrobě. Základní vstupní surovinou jsou tloušťkově egalizovaná prkna tloušťky 27 mm z  jehličnatého dřeva (většinou smrkového nebo borovicového) převážně evropské produkce. Jednotlivé vrstvy prken jsou vzájemně kolmo orientované a propojené vruty v pravidelném rastru.

Díky způsobu výroby je možné jednotlivé panely vyrobit o rozměrech až 3500 x 12500 mm. Vzhledem ke stoupajícím světlým výškám místností a k rostoucím tloušťkám konstrukcí podlah a stropu, je možné stavbu vytvořit z  menšího  počtu panelů. Tento fakt vede k urychlení výstavby přímo na staveništi.

Pětiosé portálové centrum umožňuje libovolné opracování

  • vývrty pro zásuvky
  • vytváření drážek a polodrážek
  • frézování otvorů libovolných tvarů
  • vrtání otvorů pro spojovací prostředky
  • kolmé řezání pod úhlem
  • obrábění obloukových prvků

Součástí dodávky panelu jsou i navazující konstrukce.

Možnosti opracování:

  • kompletní opracování prvků krovů, přesné zkrácení, osedlání, čepování, dlabání, přeplátování, vrtání, a další tesařské spoje
  • pro pohledové prvky je možnost čtyřstranného hoblování a sražení hran
  • možnost okrasného opracování zhlaví krokví a vaznic
  • řešení i pro nestandartní dřevěné konstrukce (kostelní věže apod.)

Výroba

Díky modernímu CMC obráběcímu centru jsme schopni vyrobit panely iCLT o rozměrech až 3,5 m x 12,5 m.

Výroba
Výroba

Montáž

Díky přesnosti zhotovení je vlastní montáž hrubé stavby velmi rychlá a je možné ji zvládnout za 1 týden.