Certifikáty a testování panelu iCLT

Testování požární odolnosti masivních dřevěných panelů v požární zkušebně

Testovaný  panel - samotný panel bez dalších vrstev pro prokázání, že je požární  odolnost nosné konstrukce dostatečná. Doplněním dalších vrstev,  například sádrokartonového obkladu, se výsledná požární odolnost  konstrukce ještě zvyšuje.

Při požárních zkouškách se projevil  příznivý vliv spojovacích prostředků, díky nimž v průběhu zkoušky  nedocházelo k náhlému odpadávání jednotlivých vrstev prken. Panel se choval jako celistvý dřevěný prvek.

Testovaný typ panelu

Testovaný typ panelu iCLT
Výsledek
iCLT 81
REI 30 DP3
iCLT 108 B
REI 60 DP3

iCLT 81 si po provedené požární zkoušce zachoval dostatečnou únosnost

Panel iCLT 81 – průběh požární zkoušky

Průběh požární zkoušky
ve fotogalerii

Zkoušky statické únosnosti probíhaly
v laboratořích ČVUT v Praze

Pro obdržení relevantních výsledků byly panely testovány na vzorcích 1:1 a byly zatěžovány jak svislým tlakem, tak i kombinací svislého a vodorovného tlaku.

Označení paneluCharakteristická hodnota svislé únosnosti [kN/bm]Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti [kN/bm]
bez zatížení větrem(vnitřní panel)se zatížení větrem(vnější panel)
iCLT 8161,05642,16712,917
iCLT 81 S91,6472,4112,917
iCLT 135177,72146,8512,917
iCLT 108 B61,05642,16712,917

Poznámky:
Uvedené hodnoty únosností jsou platné pro panely o výšce max. 3,0 m. Zatížení větrem pro únosnost vnějšího panelu je uvažováno pro podmínky: větrná oblast II, kategorie terénu III, výška nad terénem do 10 m.
Případné použití papírové membrány nemá negativní vliv na parametry únosnosti.

Průběh testu
na ČVUT

  • 9 minutový test staticképevnosti při maximálním zatížení panelu
  • dosažení maximálního zatížení zařízení, při tlaku5,12 tuny

Certifikáty

Náš produkt má certifikát kvality. Jsme držiteli certifikátů na impregnaci dřeva.