100%
ekologický výrobek

iCLT je masivní dřevěný panel určený pro nosnou konstrukci stěn bytových a občanských staveb. Panely jsou tvořeny třemi nebo pěti vrstvami vzájemně kolmých hoblovaných tloušťkově egalizovaných prken tloušťky 27 mm a vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Horní a dolní okraje panelů jsou opatřeny páskami, které chrání panel před povětrnostními vlivy.